Historia Imperium Ergiebian
crm
... [item=komiks]zostala przeniesiona[/item].