orz int motywacja=0; //requesting motywacja if(motywacja<100) request(motywacja);